Search for:
  • Home/
  • Tag: Sep 12 ค.ศ. 2566 19:17:05

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้! 8 จังหวัดอีสานอ่วมหนัก กทม. อยู่ในระดับดี

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย GISTDA ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, กรมควบคุมมลพิษ,… [...]