Search for:
  • Home/
  • Games News/
  • เลือกนายก- “ประยุทธ์” กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย โหวตนายกรัฐมนตรี

เลือกนายก- “ประยุทธ์” กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย โหวตนายกรัฐมนตรี

วันที่ 13 ก.ค. 2566 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่จะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ซึ่งข้อมูลการข่าวและการประเมินสถานการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะมีกลุ่มมวลชนบางส่วนมาแสดงออกหรือจัดกิจกรรมชุมนุมโดยรอบรัฐสภานั้น พล.อคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยทั้งพี่น้องประชาชนที่มาร่วมชุมนุมและที่สัญจรไปมา

ได้กำชับเจ้าหน้าที่และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง ตำรวจ ทหาร กรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมรับมือ ดูแลสถานการณ์ให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยกับทุกฝ่าย ยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสากลในการดูแลกลุ่มผู้ชุมนุม ไม่ให้กระทบแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และผู้ที่เดินทางทั่วไป รวมทั้งมอบหมายกองทัพเรือและกรมเจ้าท่าเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยทางน้ำให้กับประชาชนด้วย

น.ส.รัชดา กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ได้เตรียมแผนการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการจราจร และการบริหารจัดการพื้นที่รัฐสภา ร่วมมือกับ กทม. จัดสถานที่รองรับการชุมนุมบริเวณพื้นถนน 1 ช่องจราจร และทางเท้าภายในศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร เกียกกาย (ฝั่งสนามเด็กเล่น) พื้นที่ 710 ตร.ม. รองรับผู้ชุมนุมได้ประมาณ 100 – 200 คน ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับที่ 2) โดยที่เป็นการสมควรกำหนดสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะให้ชัดเจน เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ

และไม่กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ทั้งนี้ หากเกินกว่าปริมาณที่จะรับได้ บช.น.จะปรับพื้นที่ตามจำนวนผู้ชุมนุมต่อไป

ขณะเดียวกันผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ได้ลงนามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ 315/2566 เรื่อง ประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกินห้าสิบเมตร รอบรัฐสภา ตามมาตรา 7 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 โดยประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบรัฐสภา รายละเอียดกำหนดพื้นที่ห้ามชุมนุมและพื้นที่ชุมนุมรอบรัฐสภา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 2566 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 15 ก.ค. 2566 เวลา 24.00 น. ซึ่งอาจมีการปิด ปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลการชุมนุม ฯ รวมทั้งมีการจัดเตรียมเส้นทางและสภาพการจราจร กำลังพล อุปกรณ์ต่าง ๆ ยานพาหนะ กล้องวงจรปิด ชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อแก้ไขสถานการณ์ ครอบคลุมพื้นที่รัฐสภาและพื้นที่ต่าง ๆ ในพื้นที่ กทม. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

“นายกรัฐมนตรีตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน และอยากเห็นกระบวนการทางรัฐสภาบรรลุสำเร็จเช่นเดืยวกัน จึงขอให้การจัดกิจกรรมทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในวันนี้อยู่ภายใต้กรอบกฏหมาย รวมทั้งการแสดงออกจะไม่นำไปสู่ความขัดแย้งหรือความรุนแรงใดๆโดยได้กำชับทุกหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ เตรียมแผนรองรับการปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งการแก้ไขปัญหาสภาพการจราจร แผนเผชิญเหตุ และมอบหมายผู้รับผิดชอบพื้นที่ต่าง ๆ ครอบคลุมพื้นที่ กทม. เพื่อให้การดูแลสถานการณ์ทุกอย่างเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยด้วยดี” น.ส.รัชดา กล่าว

โหวตนายก : “ส.ว.กิตติศักดิ์” ลั่น งดออกเสียง ไม่เลือก "พิธา" เป็นนายกรัฐมนตรี

มวลชนส่งเสียงถึง ส.ว.เลือก"พิธา"เป็นนายกฯ

 เลือกนายก- “ประยุทธ์” กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย โหวตนายกรัฐมนตรี