Search for:
  • Home/
  • Games News/
  • อาเซียนรับรอง ภูเขียว น้ำหนาว-ภูกระดึง เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่

อาเซียนรับรอง ภูเขียว น้ำหนาว-ภูกระดึง เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ดร.รุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกอาเซียนอย่างเป็นทางการเพิ่มอีก 2 แห่ง คือ กลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว ให้เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่ 56 และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ให้เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่ 57 ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 17 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ดร.รุ่งนภา กล่าวว่า การเสนอชื่อของประเทศไทยมีความเหมาะสมและความพร้อม ที่จะเป็นอุทยานมรดกอาเซียน ล่าสุดมีการเพิ่ม 2 พื้นที่คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-น้ำหนาว และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ทำให้รวมจำนวนอุทยานมรดกอาเซียนที่ไทยมีเป็นทั้งหมดเป็น 9 แห่ง

 อาเซียนรับรอง ภูเขียว น้ำหนาว-ภูกระดึง เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่

ซึ่งประเทศไทยพร้อมพัฒนาการดูแลรักษาและควบคุมมาตรฐานให้อยู่ในระดับอาเซียน มีการแลกเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการกลุ่มอุทยานแห่งชาติอาเซียนในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน รวมถึงมีการพัฒนาการศึกษาและอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ และสิ่งที่สำคัญต่อระบบนิเวศต่าง ๆ พร้อมร่วมแสดงเจตนารมณ์ที่จะยกระดับมาตรฐานในการดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับประเทศอาเซียนคำพูดจาก เกมสล็อตมาใหม่

โดยกระบวนการพิจารณานำเสนอการขึ้นทะเบียนมรดกอาเซียนมีอยู่ 10 ประการ ได้แก่ ความสมบูรณ์ ความเป็นธรรมชาติ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย มีแผนการจัดการพื้นที่ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีความเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นและธรรมชาติ และมีความหลากหลายทางระบบนิเวศ ซึ่งทางส่วนกลางจะแจ้งเกณฑ์การประเมินลงไปยังคณะทำงานระดับภูมิภาค หากพบสถานที่ที่ต้องการเสนอสามารถเสนอเพื่อตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และทางกรมอุทยานฯ ก็จะมีกรรมการคอยประเมินอีกชุดหนึ่ง

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อื่น ๆ อยู่ในลำดับที่ผ่านการพิจารณาจากทางกรมอุทยานฯ และต้องการเสนอชื่อให้เป็นอุทยานมรดกอาเซียนต่อไป ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติเขาค้อ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ภูเวียง ภูกล้า ภูพันคำ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตรา และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

ขอบคุณภาพจาก :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช