Search for:
  • Home/
  • Sports News/
  • รู้จัก ESG ตัวเปลี่ยนเกมธุรกิจ เปิดโอกาสสร้างอนาคตยั่งยืน

รู้จัก ESG ตัวเปลี่ยนเกมธุรกิจ เปิดโอกาสสร้างอนาคตยั่งยืน

ESG (Environment-Social-Governance) คือแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นแนวคิดที่กำลังถูกพูดถึงอยากมากในกลุ่มนักลงทุน นักธุรกิจทั่วโลก ท่ามกลางปัญหาและความท้าทายมากมาย โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิด ESG จึงมีความสำคัญ

 รู้จัก ESG ตัวเปลี่ยนเกมธุรกิจ เปิดโอกาสสร้างอนาคตยั่งยืน

โดยในงานสัมมนา ESG : Game Changer ระบุว่า ESG ไม่ใช่แค่กระแส แต่คือ “ตัวเปลี่ยนเกม” และ “โอกาส” สำหรับธุรกิจ

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อ้างถึงการจัดอันดับขีดความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติ ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 39 จาก 48 ประเทศทั่วโลก หากเราไม่ทำอะไรเลย ภายในปี 2593 อาจต้องเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจมากถึง 43% ต่อ GDPคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ในขณะที่หลายประเทศเตรียมมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงสหภาพยุโรปซึ่งเตรียมเก็บภาษีคาร์บอนสินค้าข้ามพรมแดน ในวันที่ 1 ต.ค. 2566 คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อบริษัทมากกว่า 1,000 บริษัท และกระทบต่อมูลค่าการส่งออกถึง 18,000 ล้านบาท

นายรณดล กล่าวว่า ประเทศไทยเองก็ต้องปรับตัวเช่นกัน เพราะความยั่งยืนถือเป็นความท้าทายทางเศรษฐกิจของไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องสนับสนุนการปรับตัวของภาคธุรกิจ รวมถึงได้มีการกำหนดนโยบายด้าน ESG ให้เป็นพันธกิจขององค์กร และผลักดันมาโดยตลอด เช่น การปรับกระบวนการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินคำนึกถึงสิ่งแวดล้อม และการกำหนด Thailand taxonomy หรือ จัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

พร้อมเน้นย้ำว่าการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิด ESG เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อความยั่งยืนของโลกใบนี้

รู้จัก"ธุรกิจคาร์บอนเครดิต" เพื่อจัดการกับภาวะโลกร้อน

รู้จัก Digital Nomad นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ โอกาสไทยเปิดประตูต้อนรับ

ด้านนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ กล่าวว่า ESG ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็น “ทางรอด” เพราะปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดลอมอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อน ทะลุ 45 องศาเซลเซียสในฝั่งโลกตะวันตก ฝนตกหนักผิดปกติในฝั่งตะวันออก และปัญหาอื่น ๆ ที่น่ากังวลอีกมากมาย

ไทยเบฟเวอเรจ จึงขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิด ESG เช่นกัน โดยมี มีบทบาททั้งการดำเนินงานภายในองค์กรและร่วมมือกับพันธมิตร ตามแนวคิด สังคมอยู่ได้ เราก็อยู่ได้ เช่น การดูแลคุณภาพแหล่งน้ำ ขยายพอร์ตสินค้าเครื่องดื่มสุขภาพ-ไร้น้ำตาลเพื่อสุขภาพของผู้คนในสังคม ตลอดจนพัฒนาโซลูชั่นต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น บรรจุภัณฑ์ การใช้รถไฟฟ้า เป็นต้น

เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับโลกที่น่าอยู่ ไทยเบฟเวอเรจตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น 0 และคืนน้ำสู่ธรรมชาติและชุมชนให้ได้ 100% ภายในปี 2583 และในปี 2573 ตั้งเป้า 80% ของยอดขายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ต้องมากจากเครื่องดื่มสุขภาพ